První návyk Stephena R. Coveyho říká „Buď proaktivní“.  Tento návyk
z velké části vychází z myšlenky psychiatra Viktora Frankla, která
říká, že mezi stimulem (podnětem) a reakcí na tento podnět existuje
určitý prostor.

Tento prostor můžeme označit jako svoboda volby. Klíčové proto není
to, co se nám děje, ale to, jak na tyto situace reagujeme. Je potřeba
si uvědomovat, že tuto reakci můžeme ovlivnit.

Nemusí to být vždy nutně o tom, co se nám stane. Důležitá je naše reakce na tyto situace.

Ptejte se samy sebe: „Jaká bude má reakce na danou situaci?“
Zároveň přemýšlejte o vašich předešlých reakcích. Zareagovali
jste na danou situaci správně? Pokud ne, jak by správná reakce
vypadala?

 

Proaktivní jazyk

Typické věty reaktivního jazyka mohou vypadat takto…

 • „Nedá se nic dělat.“
 • „Já takový prostě jsem.“
 • „Na to oni nepřistoupí.“
 • „Musím tam jít, musím to udělat…“
 • „Nemůžu…“
 • „Měl bych…“
 • „Chtěl bych…“

Proaktivní chování jde ruku v ruce s proaktivním jazykem…

 • „Rozhodl jsem se, že…“
 • „Mám kontrolu nad vlastními pocity.“
 • „Preferuji…“
 • „Udělám…“
 • „Dokáži vytvořit…“
 • „Můžu se rozhodnout pro odlišný přístup.“

Vnímáte ten rozdíl? Začněte si uvědomovat, jaké věty používáte a zda
tyto věty patří do proaktivního nebo reaktivního způsobu vyjadřování.
Způsob vaší mluvy vede k sebenaplňujícímu se proroctví.

 

Kruh vlivu a kruh obavy

Kruh obavy obsahuje věci, které nemáme pod kontrolou. Nemůžeme
je ovlivnit. Hodně lidí řeší pořád dokola věci, se kterými prostě oni
osobně nemůžou nic udělat – ekonomická situace, politika, kdo se
s kým vyspal, atd…

Kruh vlivu obsahuje ty věci, nad kterými máme přímou (týkají se
nás osobně) nebo nepřímou (týkají se našeho vztahu s druhými)
kontrolu.

Cílem je rozšiřovat svůj kruh vlivu a zmenšovat kruh obavy.

 

Akce versus následky

Vezměme si obchodníka, který volá svým potenciálním klientům.
Má tento člověk stoprocentně pod kontrolou, kolik uzavře obchodů?
Nebo kolik si domluví schůzek?

Nemůžeme plně ovlivnit následky našich činů, máme ale plně pod
kontrolou akční kroky – aktivity vedoucí k výsledkům.

Zmíněný obchodník možná plně neovlivní, kolik obchodů uzavře,
ale má pod kontrolou to, kolik vytočí telefonních čísel.

Zaměřte své myšlenky na svou aktivitu. Tu můžete maximálně
ovlivnit, kontrolovat a vyhodnocovat.

 

Závazky a sliby

Pro podpoření zmíněných principů je dobré vytvořit si závazek.
Naučte se dělat malé závazky – vůči sobě samotnému a také
závazky směrem k druhým.

Tady si ale dejte pozor: závazky a sliby čiňte směrem k těm lidem,
kteří vás chtějí podporovat a záleží jim na vás.

 

Po dobu 30 dní si každý den připomínejte tyto principy, abyste
je ještě více posílili.

 

 

Použitá literatura

STEPHEN R. COVEY. The 7 habits of highly effective people. 15th anniversary ed. London: Pocket Books, 2004. ISBN 9781416502494.

 

Autoři článku

Jan Skryja
Cesta Úspěšných

Helena Kmochová
Sketchnoters (tvorba vizuálních poznámek)