Derren Brown je považován za jednoho z největších světových
mentalistů/iluzionistů. Jeho vystoupení jsou neuvěřitelně
autentická a zároveň fascinující.

Ve své knize popisuje základní prvky lži, na které se teď podíváme.

Důležité je u sledovaného člověka poznat normální chování.
Jak se chová, když není pod tlakem. Takové chování nejlépe
určíte tak, že začnete rozhovor o nevýznamných a příjemných věcech.

V této fázi si všímejte…

  • Jak člověk sedí, příp. stojí?
  • V jaké pozici jsou ruce a nohy?
  • Jaká gesta provádí a s jakou intenzitou?
  • Jak pracuje s očním kontaktem?
  • Atd.

Následně se zaměřte na změnu chování. Jaké jsou odchylky
od normálního projevu? Inspirovat se můžete v následujícím textu.

 

1) Hlava a obličej

Lidé většinou výrazy ve tváři ovládají velmi dobře, protože jsou
k tomu od dětství tlačení.

Netvař se tak! Tvař se normálně! Tyto příkazy vedly k tomu, že dnes dokážeme obličejovou mimiku velmi dobře ovládat.

O mikrovýrazech toho ještě budeme psát hodně. Zkuste zpočátku
sledovat rozdíl mezi skutečným a předstíraným smíchem. Skutečný
smích vyvolává vrásky kolem očí, zapojuje se velký sval lícní a kruhový
sval oční.

 

2) Ruce

Bubnování prsty o své nohy nebo nějaký předmět (např. stůl)
může znamenat, že chce člověk odejít. Nevěnuje nám dostatečnou
pozornost.

Znakem neupřímnosti může být, že při důležité otázce směřují ruce
člověka k jeho nosu nebo tváři. Nemusí se jí nutně dotknout, protože
se člověk může snažit tato gesta mírnit.

Když člověk vypráví o významné situaci a mává přitom rukama před
obličejem, svědčí to o tom, že situace je skutečně důležitá (má ji
„před očima“). Pokud naopak o nějaké situaci prohlašuje, že je pro
něj důležitá, ale gestikuluje na úrovni paží, tak je to pro něj pravděpodobně
lhostejné.

Když člověk říká, že neví, kdo problém způsobil, a ukazuje prstem nebo
dlaněmi na sebe, tak předpokládá, že je to jeho chyba. Pokud jeho
gestikulace směřuje k místu jiného člověka, ukazuje na to, že je to jeho
chyba.

Derren Brown obecně doporučuje sledovat „kontrolní proces“, kterým
se subjekt snaží své emoce ovládnout (jaká gesta a pohyby jsou typická,
když se člověk cítí nepříjemně).

 

3) Nohy a chodidla

Nejen podle Derrena Browna se mohou největší tajemství skrývat
právě v pohybech spojených s nohami a chodidly (k podobnému
závěru přišel např. také FBI vyšetřovatel a expert na lež Joe Navarro).

Poklepávání špičkou nohy představuje pomyslný pedál. To znamená
neklid, rozrušení nebo chuť odejít. Pohupování horní nohy v sedu noha
přes nohu vede k podobným závěrům.

Náhlá změna – zkřížení nebo narovnání nohou – může představovat
starost protějšku ohledně daného tématu.

 

Všímejte si těchto několika gest a nezapomínejte vždy nejprve stanovit linii
normálního chování (baseline) a následně sledovat odchylky od ní (změny
v neverbálních projevech).

 

Hodně štěstí.

 

Článek zpracoval: Jan Skryja
Zakladatel projektu Cesta Úspěšných

Sledujte video přednášky Cesty Úspěšných…

 

Zdroj
BROWN, Derren. Magie a manipulace mysli. Praha: Argo, 2007. ISBN 978-80-7203-942-5.