Představa vlastního pohřbu

Na úvod si představte, že sledujete váš vlastní pohřeb.
Postupně na něm budou promlouvat tito lidé…

 1. Vaše nejbližší rodina – matka, otec, prarodiče,…
 2. Nejlepší kamarád
 3. Pracovní kolega
 4. Životní partner
 5. Kamarád ze spolku, klubu, komunity,…

Co o vás tito lidé budou říkat? Jak vás budou popisovat?
Jaké vaše hodnoty budou vyzdvihovat?

 

Začněte s mentální tvorbou

Všechny věci v našem životě jsou vytvořeny dvakrát:

 1. Mentální tvorba – téměř vše, co známe, bylo nejprve vytvořeno
  v hlavě nějakého člověka. A to je obrovsky důležité. Jedná se
  o největší lidskou přednost. Dokážeme vytvářet úžasné věci
  v naší hlavě. U toho vše začíná.
 2. Fyzická tvorba – z mentální tvorby přecházíme do fyzické. Naše
  myšlenky, nápady a sny přetavujeme v realitu.

Hodně lidí stráví celý život tím, že tvrdě pracuje, aby naplnilo
mentální tvorbu někoho jiného – svého šéfa, rodiče, atd.

Věnujte čas své vlastní mentální tvorbě.

 

Vyjasněte si životní role

Nevíte, co v životě chcete? Nebo to sice víte, ale nedaří se
vám to vyjádřit konkrétně?

Sepište si, v jakých životních rolích jste. A buďte velmi
pečliví. Tady jsou příklady možných rolí…

 • Rodič
 • Syn, bratr,…
 • Manžel, partner
 • Člen komunity, sportovec
 • Podnikatel, manažer, pracovník,…
 • Sportovec
 • Vedoucí projektu

Role pro vás budou obrovským pomocníkem. Díky
jejich uvědomění se budete více soustředit na ta místa
v životě, kde to „drhne“.

KROK 1: Pro každou roli si sepište dlouhodobé cíle,
které máte s touto rolí spojené.

KROK 2: Když budete plánovat váš pracovní a osobní
život, vytvářet svou vizi, atd., vždy vycházejte z vašich
životních rolí.

 

Vizualizace a afirmace

K mentální tvorbě a následné tvorbě osobního poslání
vám pomůže vizualizace. Představujte si, jak vypadá
dosažení vašich cílů.

Jak bude vypadat vaše vysněná cílová stanice? Představujte si to!

Věnujte tomuto cvičení dostatek času. Představivost
je mocná lidská zbraň. Pomozte si třeba tak, že si
pustíte oblíbenou hudbu nebo změníte prostředí.

Každý den buďte chvíli pouze se sebou samotnými.
Představujte si vaši budoucnost. Dovolte si snít.

Dalším nástrojem jsou afirmace. Dobrá afirmace
je…

 • V první osobě (já).
 • Přítomného času.
 • Představitelná.
 • Emocionální.

Příklady afirmací:

„Jsem každý den lepší v…“
„Jsem magnet na…“
„Jsem úspěšný v …“
„Jsem plný zdraví, síly a energie.“

Vytvořte si vaše vlastní motivující a nabíjející afirmace.
Slova mají velkou moc. Pozitivní afirmace vás učí správné
samomluvě. Prostě se naučíte se sebou  mluvit hezky.

Následně stvořené afirmace vizualizujte! Tím je ještě
více posílíte. K afirmacím se také vracejte ideálně každý
den. Slovy nejde vyjádřit, jak moc důležité toto „cvičení“
je a jak vám bude dlouhodobě pomáhat.

 

Sepište si osobní poslání

Napište si větu „Mým osobním posláním je…“ a doplňte,
co tam patří právě ve vašem případě.

Asi se vám to nepovede napoprvé. Najít své poslání je
často náročné. Ale je to zásadní, protože v osobním
poslání může ležet také odpověď na smysl života.

Takto může poslání vypadat…

Mým osobním posláním je pomáhat lidem tvořit
bohatší, radostnější a úspěšnější životy.

Vytvořte si své vlastní poslání.

Jakmile budete hotovi, napište si k tomu vaše
životní role a cíle v těchto rolích. Stanovte si také
poslání organizace a rodinné poslání.

Hodně štěstí!

 

PS: Tento článek není pouze výtažkem z knihy. Obsahuje celou řadu
poznatků autora z jiných zdrojů a z dlouhodobého vzdělávání.

PPS: Článek se nezabývá středy života a některými dalšími částmi, které
jsou popsány v knize nebo naznačeny ve videu výše.

 

Použitá literatura

STEPHEN R. COVEY. The 7 habits of highly effective people. 15th anniversary ed. London: Pocket Books, 2004. ISBN 9781416502494.

 

Autoři článku

Jan Skryja
Zakladatel projektu Cesta Úspěšných

Helena Kmochová
Sketchnoters (tvorba vizuálních poznámek)