Na děti máme velký vliv. Každé naše slovo pro ně může znamenat
změnu postoje a ovlivnit jejich pohled na svět.

Více než 60 procentům dětí se nepodaří změnit své chování
v dospělosti, které je zapříčiněno zanedbanou výchovou.

I když nemůžeme ovlivnit vše, je dobré se inspirovat body,
které nám při výchově a vlivu na děti pomohou (a v podstatě
stejně body se týkají i dospělých).

 

Budujte pocit vítěze

Děti si potřebují zvykat na úspěch. Poznání pocitu vítězství
vede k tomu, že jej budou chtít zažívat i v dospělosti

Dejte svému dítěti úkoly. Začněte takovými, o kterých víte,
že je s úspěchem zvládnou. Pokud se rozhodnete přidávat
na obtížnosti, je to v pořádku.

Jen se nikdy nezapomínejte vracet k úkolům, u kterých děti
budou moci pocítit úspěch.

Naučte dítě se ocenit! Ať dokáže ocenit sebe samotné
za úspěch, který se mu povedlo.

 

Kritizujte správně

Kritika je občas potřeba. Umožňuje nám uvědomit si naše
prostory pro zlepšení.

U dítěte ale kritizujte vždy pouze konkrétní chování! Nikdy
se neuchylujte ke kritice osobnosti.

Ty jsi absolutně nezodpovědný. Na testy se nepřipravuješ, jako
kdybychom v rodině měli nějakého hlupáka.

Tvá příprava na testy není dostatečná. Trávíš málo času učením
a to vede ke špatným známkám. Je potřeba, aby…

Všichni podléháme emocím. Neuchylujme se ale k urážkám a
napadání osobnosti dítěte.

 

Srovnávání a přijetí

Časté a opakované srovnávání s jinými dětmi může mít
katastrofální následky…

  1. Dítě si vytvoří averzi vůči tomu, se kterým je srovnávané.
  2. Dítě si vytvoří averzi vůči aktivitě, ve které je srovnávané.
  3. Dítě nebude cítit dostatečnou lásku z vaší strany, protože si
    bude myslet, že je jiné dítě ve vašich očích cennější.

Omezte srovnávání s ostatními dětmi na minimum.

Místo toho své dítě přijměte – pravidelně mu ukazujte lásku fyzickým
kontaktem (pohlazení, mazlení, poplácání,…), povídejte si s ním, podporujte
jej a oceňte jej za to, že jde vlastní cestou.

 

Pochvala

Chválit hodně nebo málo? Za co konkrétně dítě chválit?
A jakým způsobem?

Pochvala je velké téma. V poslední době se hodně mluví
o tom, že se to s pochvalou nemá zase až tak přehánět.

Osobně si myslím, že v českém prostředí můžeme s klidem
chválit více. Důležité je, za co dítě chválíme. Snažte se
chválit za snahu a za aktivitu. Pochvalte dítě za
postup, kterým se rozhodlo situaci řešit. Chvalte za
postoj k určité situaci.

 

Na to, jak dítě vidí svět, má vliv celá řada faktorů…

  • kritika rodičů, učitelů a dospělých obecně,
  • velká životní krize v dětství – např. smrt rodiče
    předtím, než dítě dospěje,
  • pohled na svět své matky.

 

Nejde ovlivnit vše, ale můžeme si z výše zmíněného vybrat
jen něco a pomoci našemu dítěti vyrůstat s vyšší sebedůvěrou
v sebe samotné.

 

Hodně štěstí.

 

Autor článku: Jan Skryja
Zakladatel projektu Cesta Úspěšných

 

Použité zdroje

Video přednášky Cesty Úspěšných

TOMAN, Ivo. Sebedůvěra, sebevědomí a jak je zvýšíte. Praha: TAXUS International, [2016]. Osobní rozvoj (TAXUS International). ISBN 978-80-87717-10-3.