Bill Wilson ochutnal poprvé v životě alkohol v jeho 22 letech.
O něco později byl pozván na večírek, kde ochutnal koktejl, který
mu změnil život. Stal se alkoholikem.

Pil několik lahví tvrdého alkoholu denně, manželství bylo v troskách
a život nestál za to. V této době navštívil Wilsona jeho přítel abstinent.
Wilson se rozhodl léčit. Stěžejní pro něj bylo přijetí víry v Boha.

Podle vyprávění zažíval Wilson během léčby těžká muka. Několikrát
se obracel k Bohu, až nakonec jeho místnost prosvítilo bílé světlo a
ustoupila abstinenční bolest. Alkoholu se už nikdy nenapil.

Po zbytek svého života Wilson zakládal a rozšiřoval skupiny Anonymních
alkoholiků (Aa). Metody Aa nemají žádný vědecký základ a nebyli
tehdy příliš uznávané respektovanými terapeuty. Metoda Aa je založená
na změně špatných návyků.

Na sezení Aa alkoholik řekne svůj příběh a ostatní členové jej
následně začnou rozebírat. Zajímavé je, že od doby Billa Wilsona
prošly obměnami téměř všechny vědecké disciplíny, ale metody
Aa jsou stále prakticky stejné.

 

 

Jak fungují návyky

Na začátku každého zvyku jsou podněty. V případě alkoholiků
jsou to spouštěče (stimuly), kvůli kterým začnou pít.

Následuje rutinní akce. Pro alkoholika to znamená, že se
uchýlí k láhvi s alkoholem. A neskončí jen u jedné.

A závěrečnou fází návyku je odměna. Alkoholik zažívá
pocity uvolnění a relaxace.

Důležitou součástí tohoto „návykového kolečka“ je také
bažení – alkoholik zažívá pocity bažení po odměně – uvolnění.

Na metodách Aa je geniální to, že pracují s tímto systémem
návyků hned v několika oblastech.

 • Na společných setkáních pomáhají anonymním alkoholikům
  uvědomit si podněty vedoucí k pití alkoholu, a také to, proč
  pijí – odměna v podobě pocitů uvolnění.
 • Rutinní akci v podobě skleničky alkoholu nahrazují partnerem,
  na kterého se v případě bažení může alkoholik obrátit a promluvit
  si s ním. Podobný efekt mají také skupinová setkání.
 • Vše je navíc podpořeno přijetím víry.

 

Návyk je tvořen touto smyčkou: Podnět -> Rutinní akce -> Odměna. Pokud pochopíme naše podněty a odměnu, kterou získáváme, můžeme změnit rutinní akci.

 

Tato lekce může být pro mnohé z nás velmi cenná a může nám pomoci
k budování lepších návyků.

 

Hodně štěstí.

 

Autor článku: Jan Skryja
Zakladatel projektu Cesta Úspěšných

 

Sledujte video přednášku Hanky Ondruškové věnovanou budování silných návyků.

 

Použitý zdroj
DUHIGG, Charles. Síla zvyku: proč děláme, co děláme, a jak to změnit. Brno: BizBooks, 2013. ISBN 978-80-265-0055-1.