29. dubna: Aleš Stuchlík – Koučování a neurověda

Registraci spustíme s dostatečným předstihem

 

Znáte to? Když jdete příliš hluboko do problému, ztrácíte schopnost uvažovat o něm v širších
souvislostech. Přes dvacet let se věnuji do hloubky neurovědám. V oblasti této oblasti věd jsem
dosáhl určitého stupně poznání, strávil tisíce hodin v laboratoři, napsal desítky studií a vychoval řadu
studentů. Přestože moderní biomedicínská věda se snaží zlepšit kvalitu života člověka (a začasté se ji
to i daří), přímé a uchopitelné využití těchto poznatků mi trochu chybělo. A tak jsem se stal koučem a
mentorem. Toto svoje druhé poslání jsem uchopil jako výzvu k tomu, abych našel prakticky
využitelnou spojnici mezi oběma disciplínami. Ve své práci vycházím z neurovědeckých poznatků a
snažím se je interpretovat v širším rámci využitelném pro osobní a profesionální rozvoj. Tato
přednáška názorně představí základy koučovacího přístupu, klasické i nedávné poznatky neurovědy a
pokusí se nalézt styčné koncepty obou oborů. Zvu vás na výpravu za dobrodružstvím.

 

Událost je pro veřejnost a zdarma.

Na akci je potřeba se registrovat s dostatečným předstihem.

 

======================
Pondělí 29. dubna
Od 19:30
Místnost NB C, VŠE (mapa)
Kontaktní osoba: Jan Skryja
======================

 

O přednášejícím:

Působím jako vědecký pracovník a vedoucí Oddělení neurofyziologie paměti Fyziologického ústavu Akademie věd ČR.
Zabývám se především výzkumem učení, paměti a prostorové navigace s použitím behaviorálních, neurofyziologických, neurochemických a molekulárně genetických přístupů. Věnuji se také studiu kognitivních deficitů a dalších změn chování neuropsychiatrická onemocnění.