23. února: Osobní trénink s Karlem Nešporem

 

 

Chci si rezervovat vstupenku

 

Téma
Smích, emoce a sebeovládání

 

Smích a úsměv představují jednoduchý způsob, jak zvládat rizikové emoce. Úsměv také provází většinu zdravých emocí, jako jsou laskavost a vděčnost. Silné emoce, např. hněv, mají zdravotní rizika, zhoršují rozumové schopnosti, sebeovládání i komunikaci

Z tohoto důvodu se vyplatí je rychle zvládat. Naproti tomu zdravé emoce bychom měli rozvíjet a kultivovat.

 

Cílem semináře nebude jen předávání informací. Důraz bude kladen na nácvik, získávání dovedností a jejich využití v běžném životě.

 

O přednášejícím

V roce 1976 ukončil studia na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. V roce 1981 vykonal atestaci z psychiatrie, v roce 1984 pak specializační atestaci pro obor léčení návykových nemocí a roku 1987 završil dlouhodobý výcvik v psychoterapii. V roce 1992 získal vědeckou hodnost kandidáta věd (CSc.).

Od roku 1991 do roku 2017 vedl primariát mužského oddělení závislostí Psychiatrické nemocnice Bohnice, dnes emeritním primářem. Do roku 2006 působil ve funkci vědeckého sekretáře Společnosti návykových nemocí České lékařské společnosti, stejně jako byl koordinátorem Evropského akčního plánu o alkoholu SZO pro Českou republiku. Přednáší pro zdravotníky v rámci jejich vzdělávání.

 

Proč přijít?

  1. Menší skupina lidí vede k vysoké interakci mezi členy a výrazně většímu prožitku, než je tomu u běžný masových akcí.
  2. Cvičení a techniky – cílem není pouze teorie. Vše si na tréninku vyzkoušíte, a tím pro vás bude používání technik v běžném životě velmi jednoduché.
  3. Profesionál v oboru – MUDr. Karel Nešpor, CSc. není pouze váženým profesionálem ve svém oboru. Zároveň je to člověk z praxe, jehož netradiční forma přednášení je zábavná a přínosná.

 

 

Informace k akci

Sobota 23. února
Od 10 do 15 hodin
Místo konání: Praha (adresu upřesníme s dostatečným předstihem)
Na místě bude voda a drobné občerstvení.

 

Cena semináře je 3 000 Kč.

 

Chci si rezervovat vstupenku

 

Ocenění a publikace přednášejícího

 

Strizliva pohoda

 

Pohoda