14. března: Marek Vich – Jak zvýšit svou efektivitu pomocí laskavosti

Chci se registrovat

 

Laskavost a efektivita. Dva pojmy, které se v dnešní uspěchané době mohou zdát být v rozporu. Není tomu však zcela tak. Výzkumy ukazují, že rozvoj laskavosti k sobě (self-compassion) pomáhá zvýšit životní spokojenost, snížit stress, úzkost i depresi (Neff & Germer 2013; Neff & Pommier 2013).

Zároveň je laskavost k sobě cestou, jak lépe zvládat náročné životní situace a neúspěchy a využít je pro svůj prospěch (Neff 2011).

Rozvoj laskavosti s druhým lidem (loving-kindness) má zároveň prokázaný pozitivní vliv na rozvoj emoční stability, osobní efektivity, pracovní spokojenosti, schopnosti vycházet s druhými lidmi,  vnímaného štěstí i snížení stresu  (Schutte 2014, Zeng et al. 2015; Weibel et al. 2016).

 

Marek Vich Vám představí několik praktických metod, jak můžete zvýšit laskavost k sobě i druhým lidem i vy a jak Vám tento přístup může pomoci k vyšší efektivitě a spokojenosti v každodenním životě. Dozvíte se také, jak laskavost souvisí s mindfulness (všímavostí) a jakým způsobem se rozvíjí v dnešních organizacích.

Událost je pro veřejnost a zdarma. Na akci je potřeba
se registrovat s dostatečným předstihem.

======================
Středa 14. března
Od 19:30
NB A, VŠE (mapa)
Nám. Winstona Churchilla
Kontaktní osoba: Jan Skryja
======================

O přednášejícím

Marek je lektor, výzkumník a především nadšený praktikující mindfulness (všímavosti) a laskavosti. Praxi všímavosti se věnuje na každodenní bázi již řadu let. Pravidelně také navštěvuje školení a meditační ústranní v ČR i v zahraničí. Absolvoval 9 dní terapie tmou. Zabývá se také propojováním praxe všímavosti, laskavosti a psychoterapie. V současné době je ve třetím ročníku psychodynamického výcviku. V prosinci 2017 obhájil doktorskou disertační práci na Katedře psychologie VŠE v Praze, která se věnovala vytvoření a vědeckému ověření programu Relational Mindfulness Training (RMT), který se zaměřuje na rozvoj všímavosti a laskavosti v mezilidských vztazích a komunikaci. Na VŠE nadále působí jako odborný asistent a vedle managementu také učí akreditovaný předmět „Mindfulness v manažerské praxi.“ Je také zakladatelem Mindfulness Clubu, který se má za cíl šířit praxe všímavosti v ČR a na Slovensku. Pravidelně pořádá workshopy i individuální konzultace.

Sledujte video přednášky Cesty Úspěšných