12. března: Jarmila Klímová – Nemoc začíná v hlavě

Kapacita naplněna
(respektujte prosím pokyny organizátorů a místa k sezení)

 

Každá nemoc je odrazem našeho prožívání, našeho životního scénáře. My sami si organizujeme své životy, nejčastěji podle toho jak nás naprogramovali naši rodiče. Žijeme v systémech představ o světě a o sobě. Sami se stáváme systémem, aniž bychom si to uvědomovali. Dekódováním vzorců v tomto systému, můžeme odhalit příčiny našich nemocí a nastavit tak proces uzdravování.

 

Událost je pro veřejnost a zdarma. Na akci je potřeba
se registrovat s dostatečným předstihem.

======================
Pondělí 12. března
Od 19:30
NB C, VŠE (mapa)
Nám. Winstona Churchilla
Kontaktní osoba: Jan Skryja
======================

 

O přednášející

Vystudovala lékařskou fakultu University Karlovy v Plzni. Je psychiatrem a psychoterapeutem s dlouholetou praxí v oboru. Od ledna 1995 pracovala na psychiatrickém oddělení v Mostě, kde se částí úvazku věnovala AT ordinaci. V září 1995 přešla do psychiatrické léčebny v Dobřanech. Zde pracovala na oddělení akutních psychóz, mentálních retardací, terminálních psychotických poruch, doléčovacím stacionáři a neurologickém oddělení. Vedla oddělení neurotických poruch a rok pracovala na ambulanci, kde byla většina práce orientována psychoterapeuticky.

V listopadu 1997 složila atestaci z oboru psychiatrie I.stupně. Většinu svého dalšího vzdělávání orientovala opět na psychoterapii.

Pod záštitou WHO – Světové zdravotnické organizace absolvovala cyklické vzdělávání v kognitivně behaviorální terapii úzkostných a depresivních poruch. Pod odborným vedením Mgr. Dvořáčka prodělala l00 hodin experienciální sebezkušenosti práce s tělem a kurz v eriksonovské hypnoterapii.

V únoru 2000 dokončila 4-letý výcvik v rodinné terapii a psychosomatice u MUDr.Chvály v Liberci.

V Praze působí od roku 1999, kdy nastoupila do VFN, na oddělení pro léčbu závislostí v Apolináři. Zde pracovala jako vedoucí lékař substitučního metadonového centra. Zde ještě do konce roku 1999 absolvovala pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR akreditační kurz speciálního vzdělávání pro pracovníky substitučních programů.

Je autorem a realizátorem několika po sobě jdoucích projektů metadonové substituce v Apolináři v letech 1999 až 2001. Ve své druhé pracovní činností se věnuje psychiatrické krizové intervenci na pracovišti RIAPS pod Městským centrem sociálních služeb a prevence v Praze.

Ve své soukromé praxi se specializuje především na problematiku vztahů, párovou a rodinnou terapii a psychosomatiku. Je členem České psychiatrické společnosti J.E.Purkyně a Společnosti pro psychoterapii a rodinnou terapii. V dubnu 2002 složila atestaci z oboru psychiatrie II.stupně.

Spoluautorka bestselleru Proč a jak psychosomatika funguje? Autorka knihy Psychosomatický dotek motýla.

Sledujte video přednášky Cesty Úspěšných