Během své 22 leté kariéry v globální ekonomice , kdy jsem mohl pracovat a učit se
od těch nejlepších v různých oborech, jsem si všiml, že mnoho  lidí má velký potenciál,
ale jen málokdo ho skutečně odemkne. Proto jsem napsal knihu „Pozitivní leader“,
která dává odpověď na 4 zásadní chyby, které lidé, ale i organizace dělají:

 

1) Zaměřujeme se na slabé místo silné stránky

A tento přístup je v nás bohužel zabudováván již od raného dětství. Například
pokud žák ve škole vyniká v analytických předmětech, ale je slabší v těch
humanitních, je nucen, aby investoval čas a energii do studia těch humanitních.

Na analytické předměty mu tak nezbývá čas a stává se tak průměrným a nenaplněným
– vše proto, že byl nucen se zaměřit na své slabé stránky místo silných. Myslím,
že bychom určitě měli pracovat na našich slabinách, ale rozhodně ne na úkor toho,
že přestaneme pracovat na těch věcech, ve kterých jsme jedineční, vynikáme
v nich a které nás naplňují.

 

2) Špatné „zaměření“

Plánujeme, aniž bychom se zeptali: Jaká je naše mise, osobní jedinečnost?
Práce s osobní jedinečností je naprosto zásadní a velice užitečná. Je úzce spojena
s emoční vazbou, inspirací a „odpověď“ musí přijít ze srdce. Mnoho lidí se tak
dlouho zapomínalo ptát na osobní jedinečnost, až se stalo, že na tuto otázku
neumí jednoduše odpovědět.

Pro mnoho lidí není jednoduché odpovědět, proč se rozhodli určitým způsobem
a ne jiným. Jakkoli to může být složité, otázka na osobní jedinečnost je nezbytnou
otázkou a je třeba ji pokládat
, protože odpověď na ni je úzce spojena s osobním
štěstím a naplněním.

 

3) Soustředíme se více na „úspěch“ než na „vlastní srdce“

Hmatatelné a krátkodobé úspěchy ve formě peněžní odměny nám
z dlouhodobého hlediska uspokojení nepřinesou. Je samozřejmé,
že všichni potřebujeme plat, ale neměli bychom se zaměřovat
pouze na jeho získání. Pokud poslechneme vlastní srdce, naděje
a sny, peníze přijdou automaticky. Jeden z mých nejoblíbenějších citátů je:

“Ne všichni snílci jsou úspěšní, ale všichni úspěšní jsou snílci”.

 

4) Více koncentrujeme na “Time management” místo na “Energy management”

Mnoho odborníků reaguje na zvýšení množství práce tím, že začne pracovat
více hodin denně, což se jich nevyhnutelně dotkne fyzicky, mentálně, ale i
emocionálně. To vede ke snížení pozitivní vazby k práci a nízkému pracovnímu
uspokojení.

Na rozdíl od času, který je omezený, energie je obnovitelná.

V lidském těle energii čerpáme ze 4 zdrojů:

  1. Z těla.
  2. Z mysli.
  3. Z duše
  4. A z emocí.

V každém z nich může být energie systematicky rozšiřována a pravidelně
obnovována. Je třeba, aby se každý zamyslel, jak u sebe obnovovat
energie na každém ze čtyř zdrojů a záměrně a cíleně na tom
obnovování pracoval
.

 

Zaměřit se na silné stránky místo slabých, ptát se a odpovídat si
na otázky osobní jedinečnosti před tím, než začneme plánovat,
zaměřit se na práci s energií místo práci s časem a poslouchat
hlas srdce. Je to návod na to jak prožít šťastný a úspěšný život.

O těchto věcech více podrobně pojednává má kniha.

 

Sledujte video přednášky s Janem Mühlfeitem

 

 

Autor článku: Jan Mühlfeit
Odkaz na videa: Video přednášky s Janem Mühlfeitem
Web autora: www.janmuhlfeit.com